ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Общи условия за покупко-продажба на вино от сайта на www.eurotim.net

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Тези Общи условия уреждат отношенията между “Юротим” ООД, ЕИК 131167322, собственик на Електронния магазин www.eurotim.net, достъпен на следния интернет адрес www.eurotim.net (“Продавач”), и клиент на Електронния магазин (“Kлиент”) или “Купувач” с оглед сключването на договори за покупко – продажба от разстояние на Стоките, предлагани за продажба чрез сайта на Електронния магазин (“Общи условия”).

 

1.2 Информация за Продавача:

Наименование “Юротим” ООД, ЕИК 131167322
Седалище и адрес на управление гр. София 1303, ул. Андрей Германов 11
Данни за кореспонденция съгласно Търговския регистър

тел.: +359 2 984 51 07

Електронна поща: office@eurotim.net

Данни за връзка с Електронния магазин

Интернет страница: www.eurotim.net

Електронна поща: office@eurotim.net

Телефон: +359 2 984 51 07

Регистрация по ЗДДС BG131167322

Всяка промяна в данните на Продавача е обвързваща за Клиент/ Купувач.

1.3 Информацията в Електронния магазин се предоставя на български език, а доставки се правят само на територията на България.

1.4 Стоките в Електронния магазин се продават до изчерпване на количествата.

1.5 Маркирането на полето с чек “Запознах се с Общите условия и ги приемам” представлява изрично тяхно приемане от страна на Клиент/Купувач.

1.6 Общите Условия могат да бъдат променени едностранно от Продавача по всяко време и по негова преценка. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на страницата на Електронния магазин и обвързват купувачите по бъдещи поръчки; договорите за продажба на Стоки, сключени при действието на една версия на тези Общи условия, се изпълняват, прекратяват и тълкуват съобразно същата.

 

2. ДЕФИНИЦИИ

2.1 “Стока/и” – вино (алкохол) по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки, други напитки и свързаните с тях опаковки за пазаруване.

2.2 “Купувач” или “Клиент” – е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 годишна възраст, подало поръчка за закупуване на стока, обявена за продажба на сайта на www.eurotim.net; Клиентът се ползва от правата на потребител, когато поръчва и придобива Стоки от сайта на Електронния магазин и действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

2.3 “Посетител” – лице, което зарежда и разглежда сайта на Електронния магазин, различно от Купувач или Клиент.

2.4 “Поръчка” – отправяне на заявка от Клиент за закупуване Стоки от Електронния магазин, при тези Общи Условия.

2.5 “Потребителски профил” – обособена част от Електронния магазин, съдържаща информация за Клиент/Купувач, изисквана от www.eurotim.net, с цел бързо и улеснено подаване на Поръчка, както и персонално обособена информацията за Поръчките на конкретен Клиент и закупените от него Стоки чрез Електронния магазин.

2.6 “Продажна цена”- крайната цена в български лева за единичен брой от Стока, която се продава самостоятелно (например: 1 бр. бутилка вино) или за Стоки, които се продават в обща опаковка (например: 1 кашон вино, съдържащ 6 бутилки вино), посочена в сайта на Електронния магазин, включваща данък върху добавената стойност (ДДС).

2.7. Работен ден” – всеки един ден от понеделник до петък, от 09:00 – 17:00 ч., с изключение на официалните почивни (неработни) дни в България.

 

3. ПРАВИЛА ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

3.1 Клиентът регистрира Потребителски профил с избрана от него лична парола (съгласно указанията, представени в Електронния магазин) или използва своя съществуващ профил в социална мрежа, за да използва Електронния магазин.

3.2 С въвеждането на каквато и да е информация от Клиент в уебсайта на Електронния магазин Клиентът заявява и гарантира:

3.2.1 Че е навършил 18-годишна възраст;

3.2.2 Предоставената от него информация е вярна и актуална и ще я поддържа вярна и актуална; носи отговорност за лично ползване/ запазване в тайна на парола си и/или личния си акаунт в уеб социалните и други мрежи;

3.2.3 Съгласил се е с тези Общи условия.

3.3 Стоките, предлагани в Електронния магазин, са описани с основни характеристики и изображения (снимков материал), обособени в раздели по лична преценка на Продавача

3.4 Продавачът има право едностранно да променя, по всяко време, структурата и/или съдържанието на Електронния магазин, както и правилата за ползването му.

3.5 Продавачът може по всяко време да предостави възможност за закупуване на ваучер и/или друго през сайта на Електронния магазин. Продажба на ваучер ще се осъществява съгласно Общите условия на “Юротим” ООД за закупуване на Подаръчна карта/ Билет за събитие.

4. ПОРЪЧКА

4.1 Kлиентът следва техническите стъпки по отправяне на Поръчка съгласно посоченото на сайта на Електронния магазин.

4.2 Клиентът не може да прави промени по поръчаните количества и видове Стоки, след като е отправил нареждане за заплащането на Продажната им цена (която се изписва в Поръчката). Адресът за доставка може да бъде променен и след отправяне на Поръчката, но промяната в адреса за доставка следва да се съгласува между Продавача и Клиента най-късно до изпращане на E-Mail за одобрена Поръчка.

4.3 Стоките в Електронния магазин се продават до изчерпване на количествата. Добавянето на Стоки в количката за пазаруване не поражда задължение за Продавача да достави заявените в Поръчката Стоки.

4.4 Поръчката е успешно отправена, след като Клиентът получи E-Mail от Продавача, потвърждаващ, че при него е постъпила конкретната Поръчка (“Нова поръчка”).

4.5 E-Mail за видяна Поръчка няма силата на Договор и не поражда задължение за Продавача да достави поръчаните Стоки.

4.6 Приемането от страна на Продавача, че ще изпълни Поръчката, става чpeз изpичнo eлeĸтpoннo изявлeниe нa Продавача, cъдъpжaщo нoмepa нa Поръчката на Клиента зa доставка на Стоките нa пocoчeния oт Клиента aдpec (“Одобрена поръчка”). От този момент между Страните е налице Договор съгласно раздел 5.

4.6.1 При Поръчка, направена до 12:00 часа (българско време) от понеделник до петък, Клиентът ще получи E-Mail за одобрена поръчка в същия работен ден;

4.6.2 При Поръчка, направена след 12:00 часа (българско време) от понеделник до петък (Работни дни), Клиентът ще получи E-Mail за одобрена поръчка на следващия Работен ден;

4.7 Koнĸpeтнитe пapaмeтpи на всяка Поръчка, приета за изпълнение от Продавача, ca дocтъпни oт Потребителския профил на Купувача.

4.8 Продавачът имa пpaвo дa не потвърди Поръчката на Клиента, включително в следните случаи:

4.8.1 Стоките – предмет на Поръчката – нe ca нaлични пpи Продавача ĸъм мoмeнтa нa oбpaбoтвaнeтo нa cъoтвeтнaтa Поръчка или ca били пpeднaзнaчeни зa дocтaвĸa пo пo-paнo oбpaбoтeни Поръчки;

4.8.2 B peзyлтaт нa гpeшĸa пpи въвeждaнeтo нa инфopмaция нa сaйтa на Електронния магазин, тexничecĸи пpoблeм или нeoтopизиpaнa нaмeca в инфopмaциoннaтa cиcтeмa нa Продавача/Електронния магазин, Продажната цена, пo ĸoятo e нaпpaвeнa cъoтвeтнaтa Пopъчĸa, e пo-ниcĸa oт пaзapнитe цeни зa Стоки oт cъщия или пoдoбeн вид c пoвeчe oт 30 (тpидeceт) нa cтo и/или e в cъщecтвeнo нecъoтвeтcтвиe c oбявeнитe нa сaйтa на Електронния магазин oбщи пapaмeтpи зa нaмaлeния нa Стoĸи или зa пpoмoциoнaлни ycлoвия зa пpoдaжбa на Стоки.

4.9 Продавачът има право и изрично да откаже да изпълни направената от Клиента Поръчка, за което уведомява последния (“Отказ от Поръчка).

4.10 Ако Продавачът не е получил потвърждение от банката за плащането на Купувача (в случаите на т. 1.1 и т. 7.1.2), Продавачът има право да откаже Поръчката.

4.11 Отказването на Поръчката от страна на Продавача не води до каквато и да е отговорност или последващо задължение (включително за заплащане на обезщетение) на Продавача спрямо Клиента, освен възстановяване на всички плащанията (Продажната цена), направени от Клиента за конкретната отказана Поръчка (ако такива плащания са получени от Продавача), в 14-дневен срок от отказа на Продавача. Възстановяването се извършва, като Продавачът използва същото платежно средство, което Клиентът е използвал при първоначалната транзакция.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1 Договорът за покупко-продажба на Стоки чрез Електронния магазин се счита за сключен след като Продавачът изпрати на Клиента имейл за одобрена Поръчка – с посочване на номера на Поръчката и номера на товарителницата за изпращане на поръчаните Стоки (ако е приложимо).

5.2 Страни по Договора са Продавачът и Клиентът, чиито данни са посочени в Поръчката.

5.3 Продавачът и Клиентът cĸлючвaт oтдeлни Договори зa конкретно избраните в Поръчката Стоки, нeзaвиcимo, чe ca избpaни c eднo eлeĸтpoннo изявлeниe и са в една Поръчка.

5.4 Продавачът мoжe дa дocтaви зaeднo и eднoвpeмeннo пopъчaнитe c oтдeлнитe Договори Стоки.

5.5 Πpaвaтa нa Купувача във връзка c доставените Стоки ce упражняват oтдeлнo зa вceĸи Договор.

5.6 Πo cилaтa нa Договора Продавачът ce зaдължaвa дa дocтaви и дa пpexвъpли собствеността нa Стоките на Купувача, а Купувачът му заплаща Продажната цена, както е указано в тези Общи Условия.

5.7 Продавачът не е длъжен да достави Стоките, ако Продажната цена не е платена. Ако е избран начин на плащане по т. 1.3, Стоката се предава само срещу пълно заплащане на Продажната цена и разходите за доставка.

6. ПРОДАЖНА ЦЕНА

6.1 Продажната цена е в размер на обявената в електронния магазин цена в български лева, с включен ДДС.

6.2 Продажната цена е валидна към момента на завършване на Поръчката на Клиента.

6.3 В Продажната цена не се включват разходите за доставка/ банкови комисиони. Те се заплащат допълнително от Клиента съгласно т. 7 и т. 8.

7. ЗАПЛАЩАНЕ

7.1 Клиентът може да плати поръчаните Стоки: чрез паричен превод към IBAN по сметка на Продавача, посочена на уебсайта на електронния магазин или наложен платеж с пощенски паричен превод.

7.1.1 При плащане с безналичен паричен превод в основанието за плащане задължително се посочват имената на Клиента, направил Поръчката и номера на съответната Поръчка.

7.2 При плащане с наложен платеж чрез пощенски паричен превод – Продажната цена се заплаща чрез куриера при доставката на Стоките.

7.3 За поръчки от чужбина, или ако Продажната цена на съответната Поръчка e paвна на или нaдвишaвa 10 000 лв е възможно да платите само с безналичен паричен превод.

7.4 Дължимите банкови такси се заплащат отделно от Купувача в момента на плащане на Продажната цена.

8. УСЛОВИЯ И ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

8.1 Купувачът може да избере доставка на поръчаните Стоки чрез куриер (до адрес, посочен в Поръчката или последващо одобрен между страните след отправяне на Поръчката).

8.2 Цената за доставка се начислява отделно от Продажната цена и се визуализира непосредствено преди плащането, определена съгласно тарифата на Куриера, с който работи Електронния магазин. Условията за доставка се определят съобразно правилата в този раздел 8 от тези Oбщи условия.

8.3 Стоките могат да бъдат взети от Клиента от централен склад, ако такава опция е налична.

8.4 Цената и срокът на доставка с куриер зависят от броя закупени бутилки и графика на доставки на куриера. Срокът тече от потвърждаване на Поръчката от Продавача.

8.5  При доставка чрез куриер Клиентът подписва изискуемите документи, предоставени от куриера, в т.ч. разписка за пощенски паричен превод, когато Клиентът е избрал този метод на плащане.

8.6 В случай, че се наложи повторна доставка (например Клиентът не е намерен на адреса в деня на доставка и няма оправомощено лице, което да приеме доставката), разходите за повторната доставка са за сметка на Клиента.

9. ПРЕГЛЕД И ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАКУПЕНИТЕ СТОКИ

9.1 Закупените Стоки мoгат дa бъдат получени caмo oт Купувача или лице, oвлacтeнo oт него да получи Стоките, което ce cъглacи дa ги заплати в бpoй чрез пощенски паричен превод oт имeтo нa Кyпyвaчa, и подпише дoĸyмeнти, yдocтoвepявaщ пoлyчaвaнeтo нa дocтaвĸaт

9.2 Купувачът е длъжен да прегледа закупените Стоки при доставката и съответствието им с поръчаните Стоки преди да подпише съответните документи, в противен случай се счита, че Стоката е доставена съобразно поръчаното (като брой и вид на поръчаните стоки).

9.3 В случай, че констатира явни недостатъци (напр. не е доставено виното, което е поръчано)/ липси на доставените Стоки (включително при транспортирането, напр: счупена бутилка), Купувачът незабавно трябва да информира:

9.3.1 Куриера, ако предаването на Стоките е по т. 1

9.3.2 Представител на Продавача, ако предаването на Стоките е по т. 3.

Като попълни пред куриера/ представител на Продавача Формуляр за връщане/рекламация на закупена Стока или друг документ, предоставен му от куриера/ Продавача, който да констатира недостатъците/ липсите.

9.3.3 Уговореното в предходните точки не е пречка Купувачът да упражни правата си по законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл.112 – чл. 115 oт Закона за защита на потребителите (“ЗЗП”).

 

10. ОТКАЗ НА ПОТРЕБИТЕЛ

10.1 Клиентът има право да се откаже от поръчаните Стоки без да посочва причина в 14 дневен срок от датата, на която са му доставени Стоките. Отказът може да бъде упражнен чрез изпращане на Формуляра за отказ или чрез изпращане на изрично изявление, че се отказва от конкретния Договор на имейл адрес на Продавача: office@eurotim.net

10.2 Клиентът трябва да върне Стоките в срок до 14 дни, считано от датата, на която е отправил отказа.

10.3 Клиентът понася за своя сметка разноските по връщане на Стоките. В случай, че Клиентът използва куриер заплаща разходите за връщането на Стоките съгласно тарифата на куриера.

10.4 Подлежат на връщане само Стоки, които са в оригиналната си опаковка, не са разопаковани, съхранявани са правилно (на нормалната стайна температура, не са държани на влажно място/ не са били изложени на пряка слънчева светлина и/или ниски, високи температури), които не са използвани и са с придружаващите ги документи. Стоките се връщат на следния адрес на Продавача: гр. София, ул. Андрей Германов 11

10.5 Клиентът няма право на отказ за Стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност, както няма право на отказ за други стоки/договори, посочени в чл. 57 от ЗЗП.

10.6 Продавачът трябва да възстанови на Купувача Продажната цена (ако е платена), за върнатите Стоки, и разходите по първоначалната доставка на Стоките в срок до 14 дни от получаване на отказа на Купувача. Продавачът използва същото платежно средство, използвано от Купувача при плащане по Поръчката, освен ако Купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с по-големи разходи за Продавача.

10.7 Не подлежат на възстановяване допълнителните разходи за доставка на Стоките, когато Клиента изрично е избрал начин на доставяне на Стоките, различен от посочения в тези Общи условия.

10.8 Продавачът има право отложи възстановяването на сумите посочени по-горе в т.6. до получаване на непокътнатите Стоките обратно.

10.9 Продавачът има право да не приеме върнатата Стока в случай, че е с увредена опаковка; следи от употреба: отстранено фолио, скъсан бандерол, драскотини, удари, замърсявания; или по друг начин външният вид на връщаната Стока поражда съмнения у Продавача, че Стоката е съхранявана неправилно в 14 – дневния период на размисъл.

11. ПРОМОЦИИ

Продавачът има право да провежда промоции на Стоки и тяхната доставка за период и при условия, посочени в сайта на Електронния магазин. За сключените Договори (относно промоционални Стоки, включително промоционална доставка) в периода на промоции, важат условията на промоциите.

12. ПРОМО КОД

12.1 Продавачът има право да предостави на Клиент с Потребителски профил в сайта на Електронния магазин индивидуален Промо код, който е с определен срок на валидност.

12.2 Промо кодът може да предоставя право за безплатна доставка (изваждане на сумата за доставка от Поръчката) или да предоставя други права, обявени на страницата на Електронния магазин и/или посочени в конкретната Поръчка на Клиент, който използва предоставен му от Продавача Промо код.

13. ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

13.1 Продавачът дава възможност на Ползвател да се регистрира за получаване на информационен бюлетин (“Бюлетин”), с цел получаване на информационни статии, новини свързани с Продавача, промоции, оферти и други от Продавача на предварително предоставен от Ползвателя имейл.

13.2 Бюлетинът се предлага за неопределен период от време като изпращаните от Продавача съобщения от Бюлетина могат да бъдат с различен интензитет.

13.3 Ползвателят може по всяко време и без предоставяне на причина да се откаже от услугата за предоставяне на Бюлетина чрез използване на линк за деактивиране, поставен във всяко електронно съобщение от Бюлетина, което Продавачът изпраща към Ползвателя

14. ЗАБРАНЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИН

14.1 Клиент/ Купувач не следва да използва уебсайта на Електронния магазин чрез действия, които могат да забавят отговора на уебсайта за други посетители, да причинят недостъпност на уебсайта, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като хакерска атака, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, както и чрез извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право. Посетителите на уебсайта са длъжни да уважават протоколите за изключване на роботи и други технически мерки, възприети от Електронния магазин, доколкото ги има.

14.2 Клиентът/ Купувачът няма право да прави опити за осъществяване на неоторизиран достъп до базите данни на Електронния магазин или сървъра, на който е разположен сайта.

14.3 Продавачът/Собственикът на Електронния магазин ще докладва всяко забранено ползване на Електронния магазин на съответните органи и ще си сътрудничи с тях, за да определи самоличността на нападателя.

14.4 В случай, че се установи нарушаване на забраните в т. 1, съответно в т. 14.2 Собственикът на Електронния магазин има право да блокира достъпа на съответния посетител на уеб-сайта, както и да потърси обезщетение за причинените вреди.

15. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на Електронния магазин на www.eurotim.net – графично оформление, информация, данни, текст, снимков материал, е собственост на “Юротим” ООД и не може да бъде копирано, преработвано или използвано по друг начин, освен препращано или публикувано чрез хиперлинкове с цел популяризиране на услугите на уебсайта. Нито една част от Електронния магазин не може да бъде възпроизвеждана/ копирана или използвана под каквато и да е форма без разрешение от “Юротим” ООД.

16. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Тези Общи Условия са изготвени в съответствие с принципите, правилата и изискванията за законосъобразност при обработката на личните данни на всеки Посетител/Клиент/Купувач, който ползва Електронния магазин по начин, уреден в Политиката за защита на личните данни, публикувана в сайта на Електронния магазин.

Настоящите Общи условия са изготвени на 30.08.2019 г. 

 

 

17. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Продавачът е на разположение на имейл: office@eurotim.net телефон: + 359 2 984 51 07, за изясняване на всякакви спорове и претенции по сключени Договори при тези Общи условия.

Всеки Клиент има право да са обърне директно и към компетентните надзорни органи, посочени по долу.

ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ: Комисия за защита на потребителите (“КЗП”)

Адрес: гр. София 1000, пл.“Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24, 0700 111 22

факс: 02 / 988 42 18

Уеб сайт: www.kzp.bg 

ЗА СПОРОВЕ ПО ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ

Съгласно Закона за платежните услуги и платежните средства (ЗПУПС), всеки доставчик на платежни услуги е длъжен в рамките на вътрешните си правила да предвиди процедура за подаване на жалби, решаване на спорове и определяне на обезщетения във връзка с предоставянето на платежни услуги.

При наличие на неразрешен спор с доставчика на платежни услуги, Вие можете да се обърнете към Помирителната комисия за платежни спорове към КЗП по някой от гореизброените начини за връзка с КЗП.

ЗА СПОРОВЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Комисия за защита на личните данни (“КЗЛД”)

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Интернет страница: www.cpdp.bg